Update Delftse Uitdaging

15 april 2015

 

Vorig jaar werd onze nieuwe naam, Delftse Uitdaging, aangenomen en een nieuw – landelijk – format De Uitdaging geadopteerd. Daarmee waren we er nog niet. De basis die Bedrijf & Samenleving had gelegd was goed en stevig. Het format van de Uitdaging is gestoeld op andere pijlers, onder andere meer vrijwilligersinzet van maatschappelijke organisaties en de deelnemende bedrijven. Het ombouwen naar de Delftse Uitdaging vraagt, zo bleek ons in de loop van het jaar, meer inzet en aandacht dan vooraf ingeschat.

Natuurlijk gebeurt er ondertussen van alles. Zo waren er in 2014 de boeiende Social Mondays, een spetterende Beursvloer bij NEN, twee goed bezochte kerstmarkten van de Delftse Zaak en meer dan dat. In het jaarverslag valt daar straks van alles over te lezen.

We namen met dank en bloemen afscheid van Annie Oving. Eind 2014 trad een nieuwe manager aan in de persoon van Wilma Broeseliske. Onder haar leiding wordt deze maanden met een gevarieerde groep mensen, vertegenwoordigers van de founders en vrienden, de matchgroep en andere belangstellenden, gesproken over wat de Delftse Uitdaging nu is, wat we daarvan verwachten en hoe we het landelijke format in Delft verder gaan invullen. Samen is hierbij het sleutelwoord. De Delftse Uitdaging moet nog meer van ons allemaal worden. Dat betekent dat werkgroepen die de Delftse Uitdaging gaan ondersteunen om de Uitdaging succesvol te laten functioneren eerst verder in de steigers gezet moeten worden. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

De eerst volgende Beursvloer is de tiende editie in Delft. Om ervoor te zorgen dat dit de meest inspirerende en spetterende bijeenkomst ooit gaat worden, willen we samen met de vele vrijwilligers de tijd nemen om deze jubileumversie te organiseren. Daarom hebben we ervoor gekozen om de tiende Delftse Beursvloer in 2016 te houden. Dit houdt in dat we dit jaar geen Beursvloer hebben. Met het verder in werking stellen van de Matchgroep van de Delftse Uitdaging zorgen we ervoor dat alle benodigde matches tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven ‘gewoon’ doorgang vinden.

In april zijn alle relaties van de Delftse Uitdaging bij elkaar geweest tijdens het Voorjaarsontbijt op dinsdag 14 april. Om te laten zien wat er gebeurt bij de Delftse Uitdaging om elkaar te ontmoeten, te inspireren en een aantal matches te maken.

Als u met ons mee wilt denken en doen kunt u altijd via deze site contact met ons opnemen.

Nieuwe ontwikkelingen vindt u op deze website en via onze Facebooksite en Twitteraccout (@Duitdaging).

Samen bereiken we meer!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Delftse Uitdaging:
Peter van Haagen, Renata Brabander, Hans van der Sandt

Manager Delftse Uitdaging:
Wilma Broesliske

Search

Het laatste nieuws

Delftse Beursvloer 2024

De Maatschappelijke Beursvloer De enige beurs waar partijen onderhandelen met gesloten beurzen Op de beursvloer worden vragen van stichtingen en

Scroll naar boven