ANBI

Delftse Uitdaging

NAAM STICHTING DELFTSE UITDAGING
RSIN 8212.36.908
CONTACTGEGEVENS Stichting Delftse Uitdaging

info@delftseuitdaging.nl
www.delftseuitdaging.nl

DOELSTELLING Het met elkaar verbinden van het bedrijfsleven, onderwijsorganisaties, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties middels het ondersteunen van vraag en aanbod tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met als uitkomst de leefkwaliteit van de burgers in de gemeenten Delft en Midden-Delfland te verbeteren.
BELEID Zie website: www.delftseuitdaging.nl
BESTUUR Het onbezoldigde bestuur bestaat uit:

Cor van der Wel (Werkse!), voorzitter
Mahnaz Taheri (Simorgh Advies en Project), penningmeester
Yvonne Jongeneelen (Vind een coach.nl)
Joris Kleinveld (Auxilium), Secretaris

In het bestuur is er minimaal 1 Founder vertegenwoordigd.

BELONINGSBELEID De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De projectmanagers worden per project betaald.
VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN De jaarverslagen van 2014 t/m 2021 kunt u hier inzien.
FINANCIËLE VERANTWOORDING Hier vindt u de financiële jaarverslagen van 2014 – 2021
Scroll naar boven