ANBI

Delftse Uitdaging

NAAM STICHTINGDELFTSE UITDAGING
RSIN8212.36.908
CONTACTGEGEVENSStichting Delftse Uitdaging

 

info@delftseuitdaging.nl
www.delftseuitdaging.nl

DOELSTELLINGHet met elkaar verbinden van het bedrijfsleven, onderwijsorganisaties, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties middels het ondersteunen van vraag en aanbod tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met als uitkomst de leefkwaliteit van de burgers in de gemeenten Delft en Midden-Delfland te verbeteren.
BELEIDZie website: www.delftseuitdaging.nl
BESTUURHet onbezoldigde bestuur bestaat uit:

 

Cor van der Wel (Werkse!), voorzitter
Mahnaz Taheri (Simorgh Advies en Project), penningmeester
Mandy van Schie (Mandy van Schie Consultancy), secretaris

Bij 3 bestuursleden is er minimaal 1 Founder vertegenwoordigd, bij 4 leden 2 Founders.

BELONINGSBELEIDDe leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De manager wordt voor maximaal 16 uur per week betaald.
VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITENDe jaarverslagen van 2014 t/m 2020 kunt u hier inzien.
FINANCIËLE VERANTWOORDINGHier vindt u de financiële jaarverslagen van 2014 – 2020
Scroll naar top