Wat we doen

om te blijven verbinden

Als Maatschappelijk makelaar

Matchen we vraag & aanbod!

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en maatschappelijk betrokken zijn.

De missie van de Uitdaging is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Door Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen, laten bedrijven hun betrokkenheid bij de samenleving in hun eigen omgeving zien. Ons doel is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties door een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
 

De Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Kennis (o.a. Financieel, Marketing etc.), Middelen (media) en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk dat doet waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in hun directe omgeving te verbeteren. De Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. We stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.

De Uitdaging matcht vraag en aanbod op diverse manieren.
Denk daarbij aan activiteiten zoals:

De Matchgroep matcht continue aangemelde vragen & het aanbod en de Maatschappelijke Beursvloer als terugkerend groot match-event. Maar ook de Kennisbank waarin ervaring, kunde en kennis beschikbaar worden gesteld.

De Matchgroep bouwt bruggen

tussen maatschappelijke vragen en ondernemend aanbod

Door een structurele samenwerking met een groep mensen uit het bedrijfsleven – de Matchgroep – bouwt de Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De mensen in de Matchgroep zijn ervaren ondernemers en werkgevers die beschikken over een groot gevarieerd netwerk en ze zijn bereid dit netwerk open te stellen.

Bij een aanvraag, op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport of recreatie, van een vereniging of stichting die de Matchgroep accepteert, gaan de ondernemers aan de slag om een match te maken. De betrokken ondernemer stelt zijn of haar netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. Zo dagen de matchgroep-leden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen. De onderneming die de uitdaging aangaat neemt vervolgens contact op met de vragende maatschappelijke organisatie om de match daadwerkelijk te realiseren. In onderling overleg wordt afgesproken welke mogelijke tegenprestatie de maatschappelijke organisatie kan leveren in ruil voor de vraag die voor hen met gesloten beurzen wordt ingevuld.

 

Als jij als Maatschappelijke Organisatie of sociaal initiatief, durft te vragen dan… gaan wij op zoek naar de juiste match met Maatschappelijk Betrokken Ondernemers!

De Maatschappelijke Beursvloer

De enige beurs waar partijen onderhandelen met gesloten beurzen

Op de beursvloer worden vragen van stichtingen en verenigingen samengebracht met aanbod van het lokale bedrijfsleven. In ruil voor een realistische tegenprestatie helpen ondernemers Maatschappelijke Organisaties met gesloten beurs.

De Delftse Beursvloer komt ook in 2025 weer terug!

Houd de Socials in de gaten voor de datum
Zodra de datum in 2025 bekend is van de Delftse Beursvloer publiceren wij dat op de Socials en op de website. Onze vaste contactpersonen ontvangen de informatie ook via onze periodieke nieuwsbericht.

Programma 

Zijn er ideeën voor een workshop laat het ons weten via info@delftsuiutdaging.nl. Dan nemen we jouw idee in overweging bij het samenstellen van het programma.

Hoe werkt het?

Tijdens de beursvloer onderhandelen vragers en aanbieders
met elkaar over materialen, diensten, kennis en kunde. Je ontmoet mensen die een oplossing of een kans bieden. Deelnemers zijn bedrijven, overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties (verenigingen, clubs, stichtingen, scholen en buurtinitiatieven). Al deze partijen hebben elkaar iets te bieden en de beursvloer maakt het mogelijk dat zij elkaar vinden. Tijdens een beursvloer ontstaan (duurzame) ontmoetingen en verbindingen die normaliter niet zo snel tot stand zouden komen.

De Beursvloer biedt kansen voor iedereen!

Of je nu Maatschappelijk Verbonden Ondernemer (MVO) bent, lid van een vereniging of bestuurder van een stichting of een andere non-profit organisatie.

Geslaagde Beursvloer 2024

Op maandag 8 april hebben maatschappelijk organisaties, ondernemers en bedrijven met elkaar kunnen matchen op de Delftse Beursvloer bij gastheer Festo te Delft. Alle partijen hebben elkaar iets te bieden of te vragen. Dit gebeurt met gesloten beurzen. Enthousiast gingen ze met elkaar in gesprek en zo ontstonden er ‘duurzame’ matches,  ontmoetingen en verbindingen. Een mooie win-win situatie!

Klik hier voor de foto’s!

Volgende editie

Houd de Socials in de gaten,  ook in 2025 organiseert de Delftse Uitdaging de Delftse Beursvloer!

onze agenda >>

Terugblikken

op eerdere edities van de Beursvloer:

Vraag & aanbod

Laatst aangemelde openstaande vragen & aanbod voor de eerstvolgende Beursvloer:

Scroll naar boven