MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Uitdaging?

De Uitdaging is dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land waaronder onze lokale Uitdaging hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

“We werken zelfstandig lokaal met de kracht van de landelijke organisatie”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Delftse Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door de manager of coördinator. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op de matchgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur en een adviesgroep die nauw met elkaar samenwerken.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die deUitdaging dragen.

Wilma Broeseliske - projectmanager Delftse Uitdaging

Manager

De spin in het maatschappelijke web

Wilma Broeseliske is onze projectmanager en tevens eigenaar van Faith in Company. Haar passie is het bewust maken van onbenut potentieel in mens, organisatie en samenleving. Kernwoorden: alles en iedereen is met elkaar verbonden.

“Durf uniek te zijn!”

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

Wie-zijn-wij-placeholder-man
Naam - Ondersteuner
Rol of functie!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw
Naam - Ondersteuner
Rol of functie!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-man-2
Naam - Ondersteuner
Rol of functie!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit enthousiaste ondernemers uit het bedrijfsleven van de gemeenten Delft en Midden-Delfland, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ondernemers en werknemers behandelen vraag en aanbod en stellen hun netwerk ter beschikking om matches te sluiten. Deze Matchgroep stimuleert het bedrijfsleven uit Delft en Midden-Delfland om Maatschappelijk Betrokken en Betekenisvol te ondernemen en dit in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

Nico JouweNicoJouwe
Marcella BaliceWestvest Notarissen
Judith van BeekStichting Welzijn Midden-Delfland
Tessa SiljeeGemeente Midden-Delfland
Wilma BroeseliskeFaith in Company
Karel BeversDelft voor Elkaar
Guido BindelsWerkse!
Jacqueline BuzingGemeente Delft
Annemarie GelukRabobank ZH-Midden
Mark de GoffauRabobank ZH-Midden
Erik MichielsenAlbert Heijn Martinus Nijhofflaan
Cas EversteynAlbert Heijn Martinus Nijhofflaan
Marjon JansenWoonbron
Nicolette HofmanGemeente Midden-Delfland
Gérard PoolDelftse Uitdaging/Spullenbank
Wie-zijn-wij-placeholder-man
Nico Jouwe - NicoJouwe
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw
Marcella Balice - Westvest Notarissen
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw-2
Judith van Beek - Stichting Welzijn Midden-Delfland
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-man
Karel Bevers - Delft voor Elkaar
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw
Guido Bindels - Werkse!
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw-2
Jacqueline Buzing - Gemeente Delft
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-man
Mark de Goffau - Rabobank ZH-Midden
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw
Annemarie Geluk - Rabobank ZH-Midden
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw-2
Erik Michielsen - Albert Heijn Martinus Nijhofflaan
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-man
Marjon Jansen - Woonbron
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw
Nicolette Hofman - Gemeente Midden-Delfland
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw-2
Gérard Pool - Delftse Uitdaging/Spullenbank
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-man-2
Tessa Siljee - Gemeente Midden-Delfland
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw
Wilma Broeseliske - Faith in Company
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-man
Cas Eversteyn - Albert Heijn Martinus Nijhofflaan
Match maker!

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het genereren van de Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en voor het aansturen van de manager.

Cor van der Wel, VoorzitterWerkse!
Mandy van Schie, SecretarisMandy van Schie Consultancy
Mahnaz Taheri, PenningmeesterSimorgh Advies en Project
Joris KleinveldAuxilium
Wie-zijn-wij-placeholder-man
Cor van der Wel - Werkse!
Voorzitter

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw-2
Mandy van Schie - Mandy van Schie Consultancy
Secretaris

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Wie-zijn-wij-placeholder-vrouw
Mahnaz Taheri - Simorgh Advies en Project
Penningmeester

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

De Adviescommissie

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de gemeente en diverse koepelorganisaties, gericht op Kunst en Cultuur, Sport, Welzijn en onderwijs. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De adviescommissie komt doorgaans 1 a 2 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:

De adviescommissie van de Uitdaging
Scroll naar boven