UITNODIGING Stakeholders bijeenkomst 28 augustus in Dordrecht MAAK ZUID-HOLLAND GELUKKIG: DEEL UW IDEE

8 augustus 2018

MAAK ZUID-HOLLAND GELUKKIG: DEEL UW IDEE
Voelt u zich betrokken bij de provincie en wilt u dat uw belang wordt meegenomen om van ZuidHolland

de meest leefbare provincie van Nederland te maken? Doe mee aan de speeddatesessie op dinsdagochtend 28 augustus 2018 in Dordrecht.

Op 28 augustus organiseert het Kennislab voor Urbanisme in opdracht van de Provincie Zuid-Holland de stakeholdersbijeenkomst ‘Maak Zuid-Holland Gelukkig’.

Deze bijeenkomst is onderdeel van een meerdaagse summerschool

Voor de stakeholdersbijeenkomst komen wij graag in contact met maatschappelijke organisaties die ideeën hebben hoe we samen de provincie Zuid-Holland nóg leefbaarder, socialer, gelukkiger kunnen maken.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de summerschool ‘Maak Zuid-Holland Gelukkig’. Dit is een unieke kans om dat wat u belangrijk vindt onder de aandacht te brengen bij de provinciale politici.

Voor Zuid-Hollanders Maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen die betrokken zijn bij de provincie mogen mee doen aan de speeddatessessie.

Bijvoorbeeld natuur- en milieuclubs, burgerinitiatieven, sociale- of zorgorganisaties, sportverenigingen, maar ook ondernemingsorganisaties etc.

Deel uw belang
We gaan tijdens de speeddates graag met u als stakeholder van de provincie Zuid-Holland in gesprek
over onder andere wat uw belang is in de provincie, wat u belangrijk vindt voor de toekomst van het
gebied of een deel ervan en hoe u hierin samenwerkt met andere stakeholders. Hoe maken we

samen Zuid-Holland gelukkiger, socialer en gezonder?

Zorg dat u erbij bent!
Datum: dinsdag 28 augustus
Tijd: 10.30 en 12.00 uur
Locatie: Dordrecht, exacte locatie volgt.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

De speeddatesessie maakt deel uit van de summerschool ‘Maak Zuid-Holland Gelukkig’. Drie dagenlang werken 24 jongprofessionals aan de opgave om Zuid-Holland de lekkerste provincie van
Nederland te maken, waarbij ze werken aan de thema’s geluk, sociaal en voedsel.
De summerschool vindt plaats van 27 tot 29 augustus op verschillende locaties in Zuid-Holland en wordt georganiseerd

door het Kennislab voor Urbanisme in opdracht van de Provincie Zuid-Holland.

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Wendolijn Beukers, projectmanager
van het Kennislab voor Urbanisme via T: 033 87 00 100 of E: w.beukers@kennislabvoorurbanisme.nl.
Search

Het laatste nieuws

Delftse Beursvloer 2024

De Maatschappelijke Beursvloer De enige beurs waar partijen onderhandelen met gesloten beurzen Op de beursvloer worden vragen van stichtingen en

Scroll naar boven