Rodi Media ZH en de Delftse Uitdaging in zee.

26 augustus 2018

Rodi Media ZH en de Delftse Uitdaging in zee.

Met een idee voor een Match waren wij, Wilma Broeseliske (l) en Janneke Schoonbeek (r) van de Delftse Uitdaging, op bezoek bij Denise en Leo Rontberg van RodiMedia ZH. Missie geslaagd! We zien veel mooie samenwerkingen ontstaan tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en daar willen we graag aandacht aan besteden. Dus wij schrijven en RodiMedia ZH verspreidt het nieuws. Een mooie match met één van onze trouwe founders.

U kent ons als de Delftse Uitdaging misschien van de Beursvloer die wij al twaalf keer hebben georganiseerd. Een happening die voor het laatst op 10 april jl. in het Huis van de Stad van de gemeente Delft, ook founder trouwens, werd gehouden. Daar zijn ruim 150 afspraken tussen bedrijfsleven, verenigingen en stichtingen gemaakt die op dit moment uitgevoerd worden.

We vinden het een uitdaging om verbinding tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven en sociaal-maatschappelijke organisaties in Delft en Midden-Delfland zoals sportverenigingen, scholen, buurthuizen, allerlei belangen- en patiëntenorganisaties die meehelpen het leefklimaat van belanghebbenden te verbeteren. In Delft en Midden-Delfland zijn ruim 500 van dit soort organisaties actief. Zij hebben vaak behoefte aan vrijwilligers, spullen, ruimte etc. Wij stimuleren hen om een leuke tegenprestatie te bedenken en zoeken samen met hen een bedrijf die de uitdaging aan wil nemen. We bemiddelen tussen vraag en aanbod; wat de één over heeft, heeft de ander vaak nodig.

Zo worden knelpunten van verenigingen en stichtingen op het gebied van menskracht, materialen, middelen, expertise en ruimte door het bedrijfsleven opgelost. Met gesloten beurs elkaar verder helpen, zowel het bedrijf als de vereniging / stichting. Wat voor U? Gewoon doen!

Elke laatste zondag van de maand vertellen we hier over een match van een maatschappelijk betrokken bedrijf met een vereniging / stichting.

Wil je ook meewerken aan zie onze FB-site en www.delftseuitdaging.nl

Rodi media ZH daagt Nen uit voor een volgende match

Samenwerken werkt!

Het artikel in Delft op Zondag

 

 

Zoek

Het laatste nieuws

Succesvolle Beursvloer

Bedankt gastheer Festo en deelnemers voor een succesvolle beursvloer. Bekijk de foto’s en lees in het nieuwsbericht wie de matchbeker

Delftse Beursvloer 2024

De Maatschappelijke Beursvloer De enige beurs waar partijen onderhandelen met gesloten beurzen Op de beursvloer worden vragen van stichtingen en

Scroll naar boven