Armoedebestrijding in Delft: Fonds 1818 organiseerde expertmeeting Vrijwilligers en armoede in Delft

Armoedebestrijding in Delft: Fonds 1818 organiseerde expertmeeting Vrijwilligers en armoede in Delft

“De Delftse Uitdaging is ook actief deelnemer aan het Pact tegen Armoede.

Veel spullen van bedrijven geven we graag door aan allerlei Stichtingen en Verenigingen via onze Spullenbank.
We hebben bijv. nog een flinke stapel tapijttegels van de NEN.

Verder willen bedrijven ook zeker kennis delen!

De 67 Uitdagingen in Nederland hebben armoedebestrijding ook als gezamenlijk thema gekozen. In het najaar besteden we hier meer aandacht aan.”

Armoedebestrijding in Delft:
‘’Vrijwilligersorganisaties en resultaatverplichtingen gaan goed samen’’ en ‘’In Delft wordt goed samengewerkt op het gebied van armoedebestrijding’’. Het zijn twee stellingen die aan bod kwamen op 11 juli tijdens de expertmeeting Vrijwilligers en armoede in Delft. Fonds 1818 organiseerde deze samen met de gemeente Delft in het kader van het jubileumproject Uit de Rode Cijfers. Vertegenwoordigers van ISOFA, Humanitas, Delft voor Elkaar, GGZ Delfland, Vroeg erop af en Fivoor deelden hun visie en ervaringen.

Vertrouwen, taalbarrières, preventie en samenwerking bleken terugkerende thema’s. De bijeenkomst leverde verschillende haakjes voor vervolgacties om de gezamenlijke impact te vergroten. De inzichten worden gebruikt voor het grotere overleg Pact tegen Armoede dat op 17 september 2018 plaatsvindt.
Kijk hier voor meer informatie over Uit de Rode Cijfers.
Scroll naar boven