St. Schat van Delft is op zoek naar vrijwilligers en sponsors

Gevraagd: Vrijwilligers en sponsors

Voor het evenement 2015 (28,29,30 september en 2, 5 en 6 oktober) hebben zij dringend vrijwilligers nodig die kunnen helpen bij de begeleiding van de speurtocht, het spelcircuit, de fietsenstalling, de jurering etc. Elke dag zijn er 35 vrijwilligers nodig. Daarnaast zijn zij op zoek naar sponsors. Elke gift is meer dan welkom, maar ook in natura kan geholpen worden. De speurtocht/schatkaart moet gedrukt worden bijvoorbeeld.

Kunt u helpen? Mail: info@delftseuitdaging.nl. Wij brengen u dan in contact met de stichting.

Scroll naar boven