Anbi

ANBI

ANBI gegevens

NAAM STICHTING DELFTSE UITDAGING
RSIN 8212.36.908
CONTACTGEGEVENS Stichting Delftse Uitdaging

info@delftseuitdaging.nl
www.delftseuitdaging.nl

DOELSTELLING Doelstelling.
BELEID Zie website: www.delftseuitdaging.nl
BESTUUR Cor van der Wel, voorzitter
Diny de Bresser, penningmeester
Willem Draaisma
Mandy van Schie
BELONINGSBELEID De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De manager wordt voor maximaal 16 uur per week betaald.
VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN Het jaarverslag van 2017 en 2018 kunt u hier inzien.
FINANCIËLE VERANTWOORDING Hier vindt u het financiële jaarverslag van 2016 en 2017.

Pin It on Pinterest

Share This