Het Pact tegen Armoede zoekt vormgever en drukker

Gevraagd: Vormgever, drukker, Pactondertekenaar

Het Pact tegen Armoede is een bundeling van krachten door Delftse bedrijven en instellingen. Zij willen meer bekendheid geven aan hun daden!

Een werkgroep vanuit het Pact tegen armoede heeft de afgelopen tijd de informatie over alle voorzieningen voor minima gebundeld op de site Als elke euro telt (zie: www.delft.nl). Behalve een overzicht bieden willen zij deze voorzieningen ook actief aan de man brengen. Daarvoor ontwikkelen zij posters en kaarten die zij met intermediairs meegegeven en daarvoor zoeken zij een drukker en vormgever.

Het Pact tegen Armoede Delft komt regelmatig bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten worden presentaties gehouden, ervaringen uitgewisseld en cases behandeld volgens het Münchhausen-concept. Bij deze methode wordt ter plekke weloverwogen aanspraak gedaan op de competenties of faciliteiten van een of meerdere van de ondertekenaars. Ondertekenaars van het Pact weten elkaar te vinden via Linkedin. De Delftse Uitdaging is ook aangesloten bij het Pact tegen Armoede.

Nieuwe ondertekenaars van Pact tegen Armoede zijn welkom.

Kunt u helpen? Mail: info@delftseuitdaging.nl. Wij brengen u dan in contact met de organisatie.

Scroll naar boven