Stichting WIJ Kenia (SWK) zoekt bedrijf of school voor samenwerking

Gevraagd: bedrijf of school voor samenwerking

Missie van de organisatie: Het vergroten van kennisoverdracht en begrip bij de kinderen gericht op de ontwikkelingsproblematiek, ingezoomd op Kenia. Naast de bewustwording van de kinderen in Delft en omstreken, stimuleren we tevens de locale ontwikkeling in Kenia, met name gericht op een basisschool de Mwereni en zijn directe omgeving. SWK tracht dit doel te bereiken door:

-het aanbieden / geven van voorlichting en/of gastlessen aan kinderen in de omgeving.

-het stimuleren van structurele, en direct op de situatie ter plekke, aansluitende ondersteuning aan (en samen met) de Keniaanse bevolking t.b.v. verbetering van lokale leefsituaties (water, voedsel, gezondheid, onderwijs en micro economie.

-het inzamelen van gelden d.m.v. acties, al dan niet in samenwerking met andere groepen of derden.

Wij zoeken een organisatie (school of bedrijf) die ons structureel kan ondersteunen en kan zorgen voor naamsbekendheid en bewustwording van de mondiale ontwikkelingsvraagstukken. De organisatie kan baat hebben bij maatschappelijke mondiale ondernemen en mogelijk een link hebben met water, educatie of ontwikkeling. De stichting kan informatie bieden, netwerken, gastlessen of dergelijke.
Dus…. organisaties die baat hebben bij maatschappelijke mondiale ondernemen en mogelijk een link hebben met water, micro-krediet, educatie of ontwikkeling.

Als stichting zijn we lid van een overkoepelende organisatie Tenda Pamoja. (www.tendapamoja.nl <http://www.tendapamoja.nl ) Deze stichting heeft in totaal 64 basisscholen onder haar paraplu en zorgt ter plaatse voor coördinatie, projectontwikkeling, implementatie en afstemming ter plaatse. Hiervoor zijn 3 Keniaanse mensen in dienst.

Heeft u interesse? Mail dan naar info@delftseuitdaging.nl Wij brengen u dan in contact met de stichting.

Scroll naar boven