Notaris gezocht om statuten te laten passeren

Gevraagd: Notaris voor passeren statuten

Vereniging Vrijeschool Onderwijs in Delft is een oudervereniging die zich de afgelopen twee jaar heeft ingezet om een vrijeschool afdeling op te richten in Delft. Dit hebben zij kunnen realiseren door giften van ouders en heel veel vrijwilligerswerk. Om hun vereniging verder te formaliseren is het noodzakelijk dat zij hun statuten, die zo goed als klaar zijn, te laten passeren.

Kunt u helpen? Mail: info@delftseuitdaging.nl. Wij brengen u dan in contact met de vereniging.

Scroll naar boven