Ben jij onze nieuwe mentorcoördinator?

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger, die ons wekelijks een halve dag helpt als mentorcoordinator bij:
– het begeleiden van een groep van maximaal zeven mentoren, die kwetsbare leerlingen wekelijks een steuntje in de rug geven.
– het leiden van mentorbijeenkomsten.
– het voeren van intakegesprekken met leerlingen en ouders én voordracht gesprekken met de leerkracht of intern-begeleider van de school.
– het vastleggen van gegevens van leerlingen en mentoren, zodat we overzicht houden over de voortgang van de mentoraten.

Scroll naar boven