De Beursvloer

De 11e Beursvloer vindt plaats op dinsdag 11 april 2017 van 17.00 tot 20.30 uur. Locatie: De Ruimte. Meld je HIER aan!

Flyer Beursvloer Delft en Midden Delfland 2017

Nieuwsgierig? Op onze Facebook pagina staat staat een filmpje over de Beursvloer van 2016. Dit filmpje is ons geschonken door Founder Pieter van Foreest.

Op de Beursvloer Delft en Midden-Delfland komen maatschappelijke organisaties en bedrijven samen om elkaar te ontmoeten, te netwerken en te handelen in betrokkenheid. Wat de één over heeft of graag wil bieden, heeft meerwaarde voor de ander en vice versa. Zo worden knelpunten van verenigingen en stichtingen op het gebied van menskracht, materialen, middelen, expertise en zaalruimte door het bedrijfsleven opgelost. En waarbij de maatschappelijke organisaties op hun beurt een tegenprestatie bieden die past bij het karakter van hun organisatie. Alles met gesloten beurzen. Zo onderhandelen alle deelnemers twee uur lang op een dynamische en laagdrempelige manier over hun vraag en aanbod. Met elkaar maken we de  wereld op die manier een stukje leuker.

‘Vraag en aanbod’
Hier een verzameling voorbeelden van Beursvloermatches uit het land. Ter inspiratie en als stimulans voor eigen creativiteit. Deelnemers ontvangen vooraf de lijst met andere deelnemers en vraag en aanbod. Natuurlijk kunt u onbeperkt matches maken. Vaak in een gesprek kom je met elkaar op nieuwe matches! Dat is de kracht van de beursvloer.