Werkwijze

Werkwijze

De formule is simpel, maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Delftse Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project.

Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Naast het actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties en het Delftse bedrijfsleven via de Matchgroep, levert de Delftse Uitdaging ook andere diensten. Zo onderhouden wij o.a. een Spullenbank en verzorgen we bijeenkomsten waar bevriende bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en matches maken.

Met het realiseren van matches slaat de Delftse Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.

Pin It on Pinterest

Share This