Missie

Missie

‘De Delftse Uitdaging bouwt bruggen tussen het bedrijfsleven en de samenleving in Delft en Midden-Delfland’.

  • Wij geloven dat ondernemers intrinsiek gemotiveerd zijn om iets bij te dragen aan hun directe omgeving.
  • Wij geloven dat maatschappelijke organisaties voor grote uitdagingen staan die vragen om een ondernemende houding.
  • Wij geloven dat ondernemers en maatschappelijke organisaties veel van elkaar kunnen en willen leren.

Het is de missie van de Delftse Uitdaging verbindingen tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Delft en Midden-Delfland. Dit met het doel samen concrete maatschappelijke vraagstukken op te lossen die bijdragen aan het leefklimaat in Delft en Midden-Delfland.

Pin It on Pinterest

Share This