Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen = maatschappelijk betrokken zijn!

Het concept van de Delftse Uitdaging is eenvoudig. Veel Delftse ondernemers voelen zich betrokken bij hun stad en willen daar op een praktische manier invulling aan geven. Tegelijk is er bij maatschappelijke organisaties een grote behoefte aan de kennis en ondersteuning van ondernemers in de buurt.

De Delftse Uitdaging brengt Delftse ondernemers en maatschappelijke organisaties bij elkaar en realiseert matches op het gebied van kennis, menskracht en materialen. Denk aan het aanbieden van expertise, het leveren van producten (laptops, inboedel etc.) of het beschikbaar stellen van kantoorruimte. Alles is mogelijk!

Het doel van de Delftse Uitdaging is het tot stand brengen van samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

 

Pin It on Pinterest

Share This