Criteria aanvraag

Beoordelingscriteria aanvraag

Elke aanvraag, met uitzondering van aanvragen voor de Spullenbank,

wordt getoetst aan de hand van de onderstaande criteria:

  • De aanvraag levert een bijdrage aan de verbetering van de leefkwaliteit van mensen in de gemeenten Delft en Midden-Delfland, voor dié mensen die niet het netwerk en/of de mogelijkheid hebben deze verbetering zelf te organiseren. Hiertoe behoren ook activiteiten op het gebied van kunst en cultuur die de sociale cohesie stimuleren en ondersteunen, die kansen vergroten voor inwoners van de gemeenten Delft en Midden-Delfland en die eenzaamheid voorkomen of bestrijden.
  • Binnen de interne organisatie van de aanvragende partij zijn geen of onvoldoende mogelijkheden (eigen diensten) aanwezig om tot realisering van de aanvraag te kunnen komen. Het kan hier zowel om reguliere diensten als reguliere budgetten gaan.
  • Heeft draagvlak in de gemeente Delft en/of Midden-Delfland.
  • Bij de realisering zijn bewoners betrokken.
  • Heeft geen betrekking op religieuze of politieke activiteiten/doeleinden.
  • Heeft een structureel effect. Bij het resultaat is sprake van een zekere continuïteit.
  • Bij omvangrijke aanvragen ondersteunt de Delftse Uitdaging bij de opstart, de aanvraag moet uiteindelijk zelf door de aanvrager voortgezet kunnen worden.
  • De aanvragende partij kan duidelijk aangeven, welke stappen/acties hij zelf al heeft ondernomen om tot realisering van de aanvraag te komen.
  • De aanvragende partij geeft bij een omvangrijke aanvraag op een beknopte manier inzicht in de financiële situatie.
Scroll naar boven