Ruimte
Vraag / Aanbod
Status: open

Wij zijn op zoek naar vergaderruimte

Omschrijving

Gevraagd: vergaderruimte

De kerngroep komt regelmatig bij elkaar om 2 a 3 x per jaar themabijeenkomsten voor te bereiden voor een brede groep ouders.

Kunt u helpen? Mail: info@delftseuitdaging.nl. Wij brengen u dan in contact met de organisatie.

Match informatie

Aanvraagdatum 16-08-2018