Expertise
Vraag / Aanbod
Status: open

We willen Wijzelf Delft meer onder de aandacht brengen van de Delftse inwoners

Omschrijving

Gevraagd: Promotie van activiteiten Wijzelf Delft

We willen Wijzelf Delft onder de aandacht brengen van de Delftse inwoners. Via online platform kunnen vragers op een betrouwbare, betaalbare en veilige manier aanbieders vinden voor burenhulp en praktische hulp in en om het huis. Op ons online platform kan ieder het zelf regelen of het laten regelen door dochter, buur of vriend.

Kunt u helpen? Mail: info@delftseuitdaging.nl. Wij brengen u dan in contact met Wijzelf Delft

Match informatie

Aanvraagdatum 27-03-2017