Menskracht
Vraag / Aanbod
Status: open

We willen Wijzelf Delft meer onder de aandacht brengen van de Delftse inwoners

Omschrijving

We willen Wijzelf Delft onder de aandacht brengen van de Delftse inwoners. Via online platform kunnen vragers op een betrouwbare, betaalbare en veilige manier aanbieders vinden voor burenhulp en praktische hulp in en om het huis. Op ons online platform kan ieder het zelf regelen of het laten regelen door dochter, buur of vriend.

Match informatie

Aanvraagdatum 27-03-2017

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Wijzelf Delft
Missie van de organisatie Ik regel mijn hulp zelf, vertrouwd en dichtbij.
Voornaam Ineke
Achternaam Lampert
Straat + huisnummer 65
Postcode Delft
Plaats 2622GD
Telefoonnummer 0655054942
Telefoonnummer (062) 088-6440
E-mailadres delft@wijzelf.nl
Wat wilt u aanvragen?
Vraag We willen Wijzelf Delft meer onder de aandacht brengen van de Delftse inwoners
Uw vraag We willen Wijzelf Delft onder de aandacht brengen van de Delftse inwoners. Via online platform kunnen vragers op een betrouwbare, betaalbare en veilige manier aanbieders vinden voor burenhulp en praktische hulp in en om het huis. Op ons online platform kan ieder het zelf regelen of het laten regelen door dochter, buur of vriend.
Doel van uw vraag We hopen als vrijwillig bestuur meer leden te werven en aanbieders te vinden.
Doelgroep inwoners van Delft
Uitsplitsing van uw vraag We willen gratis advertentieruimte We willen hulp van iemand die persberichten wil schrijven. We willen hulp van een ICT er die voor ons berichten wil plaatsen op de website en de website wil onderhouden. We willen spreektijd bij netwerkclubs van bedrijven om bekendheid te krijgen bij het netwerk van ouderen.(zonen/dochters en buren) We willen voor de werving van aanbieders 2x per jaar 500 prints maken op aansichtkaarten
Andere betrokken organisaties nee
Overige opmerkingen Wat is onze tegenprestatie: We zetten op de Wijzelf website een bericht en logo van de hulp die een bedrijf ons geeft. We geven tijdens het jaar een paar keer een update van hoe het gaat met Wijzelf.
Captcha