Spullenbank
Vraag / Aanbod
Status: open

Vier wandelstokken aangeboden door Hospice Delft

Omschrijving

Stichting Hospice Delft biedt  aan 4 wandelstokken, waarvan één stok voor een linkshandige bestemd is.

Match informatie

Aanboddatum 29-06-2015

Extra gegevens