Menskracht
Vraag / Aanbod
Status: open

Stichting Kijk Haar advies zoekt expertise om onze stichting professioneler te laten worden

Omschrijving

Onze stichting bestaat nu bijna twee jaar en we doen prachtige dingen, maar zou moeten professionaliseren. Er liggen verbeterpunten als het gaat om het besturen van de stichting, maar ook belangrijk is welke stappen we zouden moeten zetten om op een goede manier te groeien. Een iets meer zakelijke aanpak (hoewel we een charitatieve instelling willen blijven) zou wellicht een stap in de goede richting zijn. Hulp en adviezen op dit gebied zijn dus erg welkom!

Match informatie

Aanvraagdatum 28-01-2017

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Stichting Kijk Haar!
Missie van de organisatie Het aanbieden van een gratis zes-weeks empowerment/trainingsprogramma voor professionele 50+ vrouwen, die hun baan zijn kwijtgeraakt en afhankelijk zijn van een uitkering (of anderzijds weinig tot geen financiële middelen hebben). Tijdens de trainingen komen onderwerpen aan bod die deze vrouwen meer zelfvertrouwen geven. De bijeenkomsten zijn tevens bedoeld om onderling een netwerk op te bouwen om elkaar te kunnen helpen en inspireren. De trainingen worden gegeven door ervaren coaches/trainers, die hun diensten vrijwillig inzetten.
Voornaam Patty
Achternaam Knoops
Straat + huisnummer Raam 112
Postcode Delft
Plaats 2611 WP
Telefoonnummer 0651103757
Telefoonnummer
E-mailadres patty@kijkhaar.nu
Wat wilt u aanvragen?
Vraag Wij zoeken advies/expertise om onze stichting professioneler te laten worden
Uw vraag Onze stichting bestaat nu bijna twee jaar en we doen prachtige dingen, maar zou moeten professionaliseren. Er liggen verbeterpunten als het gaat om het besturen van de stichting, maar ook belangrijk is welke stappen we zouden moeten zetten om op een goede manier te groeien. Een iets meer zakelijke aanpak (hoewel we een charitatieve instelling willen blijven) zou wellicht een stap in de goede richting zijn. Hulp en adviezen op dit gebied zijn dus erg welkom!
Doel van uw vraag Door middel van expertise/advies van derden kunnen we als stichting steviger in onze schoenen komen te staan, waardoor we onze doelstelling (meer vrouwen binnen deze doelgroep de kans geven aan de trainingen deel te nemen) kunnen blijven realiseren en aldus kunnen zorgen dat de stichting bestaansrecht heeft.
Doelgroep Het betreft werkzoekende, professionele 50+ vrouwen (en op een later moment mannen) die door omstandigheden afhankelijk zijn van een (bijstands-) uitkering.
Uitsplitsing van uw vraag
Andere betrokken organisaties Op dit moment zijn er geen externe adviseurs of partijen betrokken bij onze stichting. Het bestuur bestaat momenteel uit vrijwilligers (waaronder ikzelf) zonder specifieke expertise op bestuursgebied.
Overige opmerkingen
Captcha