Menskracht
Vraag / Aanbod
Status: open

Sponsoring van advertenties

Omschrijving

De stichting draait volledig op vrijwilligers. Het vrijwilligersbestand vraagt dringend om aanvulling. Voldoende vrijwilligers is een voorwaarde om de Kindertuinen draaiende te houden.
Om vrijwilligers te bereiken willen wij een aantal advertenties plaatsen in plaatselijke huis-aan-huis bladen, in de vorm van een vacature, waarin goed wordt omschreven wat er wordt verwacht en geboden. De advertentie moet voldoende opvallen.

Match informatie

Aanvraagdatum 07-04-2017

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Stichting Kindertuinen Delft
Missie van de organisatie Kinderen de gelegenheid geven te tuinieren en daarmee te leren hoe de natuur werkt en waar ons voedsel vandaan komt. Waardering bijbrengen voor de natuur.Zaaien en oogsten. De oogst nemen de kinderen mee naar huis.De kinderen worden begeleid door onze vrijwilligers.Voorheen waren dit de gemeentelijke schooltuinen.Tot 2015 ontvingen wij subsidie, maar die is wegens bezuinigingengestopt.Er is capaciteit voor 250 kinderen, maar die wordt nu beperkt door het aantal vrijwilligers .
Voornaam Lars
Achternaam Doornbos
Straat + huisnummer Kluutring 27
Postcode Delft
Plaats 2623 NM
Telefoonnummer 0152570441
Telefoonnummer
E-mailadres penningmeester@kindertuinendelft.nl
Wat wilt u aanvragen?
Vraag Sponsoring van advertenties
Uw vraag De stichting draait volledig op vrijwilligers. Het vrijwilligersbestand vraagt dringend om aanvulling. Voldoende vrijwilligers is een voorwaarde om de Kindertuinen draaiende te houden.Om vrijwilligers te bereiken willen wij een aantal advertenties plaatsen in plaatselijke huis-aan-huis bladen, in de vorm van een vacature, waarin goed wordt omschreven wat er wordt verwacht en geboden. De advertentie moet voldoende opvallen.
Doel van uw vraag Met deze inzet hopen wij nieuwe vrijwilligers te werven, om zo ons werk voort te kunnen zetten.
Doelgroep Gepensioneerden, of anderen die over enige vrije tijd beschikken.
Uitsplitsing van uw vraag
Andere betrokken organisaties Er zijn nog geen andere partijen betrokken bij deze vraag
Overige opmerkingen Als tegenprestatie kunnen wij de naam van de sponsor in de advertentie vermelden.
Captcha