Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Ondertiteling filmpje

Omschrijving

Een filmpje van 5 minuten over de Vierhovenkerk (https://www.youtube.com/watch?v=7mGXKHfWS4U&feature=youtu.be) is vertaald naar het Spaans, zodat de partnerorganisatie in Estelí het ook kan lezen.
We zoeken iemand die deze teksten in het filmpje kan ‘plakken’.

Match informatie

Aanvraagdatum 01-06-2016

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Stichting Stedenband Delft-Estelí
Missie van de organisatie De Stichting Stedenband Delft-Estelí (SSDE) geeft informatie aan de Delftse bevolking over het leven van de mensen in Estelí en daarmee ook over problematiek in ontwikkelingslanden. Daarnaast werd tot het begin van deze eeuw vooral technische en materiële hulp verleend aan de armste delen van de bevolking van Estelí. Sinds begin deze eeuw is de invulling van de stedenband Delft-Estelí verschoven van hulp naar samenwerking. De samenwerking wordt breed gedragen: er zijn banden tussen verschillende organisaties hier en daar, tussen scholen, kerken en natuurclubs bijvoorbeeld. Gezamenlijk worden projecten bedacht en uitgevoerd. Ook nieuwe Delftse organisaties die met Estelí willen samenwerken zijn welkom. Samen met de coördinerende stichting in Estelí, de Casa del Tercer Mundo (C3M), coördineert SSDE de samenwerking tussen groepen in Delft en in Estelí.
Voornaam Ria
Achternaam van Oostveen
Straat + huisnummer Van Lodensteijnstraat 83b
Postcode Delft
Plaats 2612RZ
Telefoonnummer 0642004083
Telefoonnummer
E-mailadres info@delft-esteli.nl
Wat wilt u aanvragen?
Vraag Ondertiteling filmpje
Uw vraag Een filmpje van 5 minuten over de Vierhovenkerk (https://www.youtube.com/watch?v=7mGXKHfWS4U&feature=youtu.be) is vertaald naar het Spaans, zodat de partnerorganisatie in Estelí het ook kan lezen.We zoeken iemand die deze teksten in het filmpje kan 'plakken'.
Doel van uw vraag Informatie-uitwisseling tussen Delft en Estelí.
Doelgroep Achterban van en geinteresseerden in de stedenband Delft-Estelí
Uitsplitsing van uw vraag
Andere betrokken organisaties Vierhovenkerk
Overige opmerkingen
Captcha