Expertise
Vraag / Aanbod
Status: open

Hulp bij het opzetten van een communicatieplan.

Omschrijving

Hulp bij het ontwikkelen en opzetten van een betere communicatiestrategie, die de bekendheid in de Delftse samenleving met ons werk substantieel vergroot en ondersteunend kan werken aan onze primaire doelstelling en aan het werven van kinderen, vrijwilligers en fondsen.

Match informatie

Aanvraagdatum 07-04-2017

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Stichting Kindertuinen Delft
Missie van de organisatie Het bevorderen van kennis van en respect voor de werking van de natuur bij kinderen van basisschoolleeftijd, door middel van het begeleid het kweken van groenten en bloemen in een eigen tuintje op één van onze complexen.Daarbij vormt een nevendoel het bieden van een doel en faciliteiten aan vrijwilligers om een waardevolle bijdrage te leveren aan de Delftse samenleving in een voor hen sociaal aantrekkelijke context.
Voornaam Joop
Achternaam van Bodegraven
Straat + huisnummer Rallepad, 13
Postcode Delft
Plaats 2623LN
Telefoonnummer 0638825301
Telefoonnummer (015) 262-0705
E-mailadres joopvbodegraven@gmail.com
Wat wilt u aanvragen?
Vraag Hulp bij het opzetten van een communicatieplan.
Uw vraag Hulp bij het ontwikkelen en opzetten van een betere communicatiestrategie, die de bekendheid in de Delftse samenleving met ons werk substantieel vergroot en ondersteunend kan werken aan onze primaire doelstelling en aan het werven van kinderen, vrijwilligers en fondsen.
Doel van uw vraag Inzicht in en een plan voor:- hoe we effectiever en meer planmatig vanuit ons bestuur en de daaronder vallende tuinen kunnen werken aan algemene bekendheid met ons werk, - en hoe we communicatieboodschappen en -middelen gericht in kunnen zetten voor specifieke subdoelen, zoals het werven van kinderen, vrijwilligers en sponsors, en andere dragende sympathisanten (b.v.
Doelgroep Primair: het bestuur, en enkele bestaande (en zo mogelijk nog nieuw te werven) ondersteunende vrijwilligers voor het bestuur en op de tuinen.Secundair: eventuele toekomstige sponsors/subsidieverstrekkers voor (onderdelen van) het communicatieplan.
Uitsplitsing van uw vraag In overleg nader uit te werken
Andere betrokken organisaties Op dit moment nog niet.Wel zijn er enkele besprekingen geweest met andere Delftse Groenorganisaties, waarbij mogelijke samenwerking rond concrete activiteiten en daaraan verbonden communicatie aan de orde is geweest.(NME-centrum de Papaver, St. Groenkracht, met de Kinderboerderij Tanthof is dit nog gepland).
Overige opmerkingen
Captcha