Ruimte
Vraag / Aanbod
Status: open

Gezien de geringe baten een ruimte van circa 150m2 voor opslag en uitgifte van spullen

Omschrijving

Gevraagd: Ruimte circa 150m2 vanaf 1 juni

Gezien de geringe baten een ruimte van circa 150m2 voor opslag en uitgifte van spullen.

Kunt u helpen? Mail: info@delftseuitdaging.nl. Wij brengen u dan in contact met de organisatie

 

Match informatie

Aanvraagdatum 09-03-2017