Spullenbank
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

2 computers of laptops voor Stedenband Delft-Esteli

Omschrijving

Stedenband Delft-Esteli : Van onze 3 computers doen er helaas 2 het niet meer. Dat maakt het werken door meerdere vrijwilligers onmogelijk, terwijl we hier woensdags altijd met 3 mensen zijn. We werken met windows 10, dus de computers mogen niet te oud zijn…

Reactie: info@delftseuitdaging.nl of bel 06 42 177 525

Match informatie

Aanvraagdatum 21-09-2016

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Stedenband Delft-Estelí
Missie van de organisatie De Stichting Stedenband Delft-Estelí (SSDE) is in 1984 opgericht, nadat in 1979 in Nicaragua de Sandinisten dictator Somoza verdreven hadden. Er ontstonden banden tussen Nederlandse en Nicaraguaanse steden, om kleinschalige en directe hulp te kunnen verlenen bij de wederopbouw. De partnerstad van Delft werd Estelí. De SSDE geeft informatie aan de Delftse bevolking over het leven van de mensen in Estelí en daarmee ook over problematiek in ontwikkelingslanden. Daarnaast werden technische en materiële hulp verleend aan de bevolking van Estelí, met name aan de armste delen daarvan. Samen met de coördinerende stichting in Estelí, de Casa del Tercer Mundo (C3M), coördineert SSDE de samenwerking tussen groepen in Delft en in Estelí.Sinds begin deze eeuw is de invulling van de stedenband Delft-Estelí verschoven van hulp naar samenwerking. Gezamenlijk worden projecten bedacht en uitgevoerd. De samenwerking wordt breed gedragen: er zijn banden tussen verschillende organisaties hier en daar, tussen scholen, kerken en natuurclubs bijvoorbeeld. Samenwerkingsthema's zijn onder meer kinderrechten en financiële educatie. SSDE ondersteunt de deelnemende organisaties, verzorgt de coördinatie met Estelí en adviseert individuele Delftenaren wanneer zij in contact willen treden met Estelí of er vrijwilligerswerk willen gaan doen.
Voornaam Ria
Achternaam van Oostveen
Straat + huisnummer Van Lodensteijnstraat 83b
Postcode Delft
Plaats 2612RZ
Telefoonnummer 0642004083
Telefoonnummer
E-mailadres info@delft-esteli.nl
Wat wilt u aanvragen?
Vraag 2 computers of laptops
Uw vraag Van onze 3 computers doen er helaas 2 het niet meer. Dat maakt het werken door meerdere vrijwilligers onmogelijk, terwijl we hier woensdags altijd met 3 mensen zijn. We werken met windows 10, dus de computers mogen niet te oud zijn...
Doel van uw vraag Faciliteren van de vrijwilligers en daarmee beter kunnen werken als organisatie.
Doelgroep Stichting Stedenband Delft-Estelí
Uitsplitsing van uw vraag
Andere betrokken organisaties
Overige opmerkingen
Captcha