Projectteam

Het projectteam van de Delftse Uitdaging is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dit enthousiaste team is goed op elkaar ingespeeld en vastbesloten een groot succes te maken van de Delftse Uitdaging! Het projectteam is bereikbaar via info@delftseuitdaging.nl.

Wilma Broeseliske is onze projectmanager en tevens eigenaar van Faith in Company. Haar passie is het bewust maken van onbenut potentieel in mens, organisatie en samenleving. Kernwoorden: alles en iedereen is met elkaar verbonden – durf uniek te zijn!