Founders

Founders zijn grote bedrijven en maatschappelijke instellingen die betrokken zijn bij de Delftse samenleving en hierin iets willen betekenen. Dankzij de financiële steun van founders kan het Delftse Uitdaging-team haar werk doen; zonder founders geen Delftse Uitdaging!

De founders van de Delftse Uitdaging komen vier keer per jaar samen. Het is inmiddels een netwerk waarin zij maatschappelijke én zakelijke samenwerking realiseren.