De Uitdaging verzorgt de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. We bemiddelen in vraag en aanbod van materialen, menskracht en middelen. We zijn een ondernemersnetwerk dat dóet. We stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te bevorderen.

Door structurele samenwerking met een groep mensen uit het bedrijfsleven – de Matchgroep – bouwt de Delftse Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De mensen in de Matchgroep noemen we ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’.

De ‘oude rotten’ zijn ervaren ondernemers/werkgevers die beschikken over een groot en gevarieerd netwerk dat ze graag openstellen. De ‘jonge honden’ vinden het leuk om zaken tot stand te brengen.

Bij een aanvraag van een vereniging of stichting op het gebied van zorg, welzijn, cultuur of sport en recreatie, die door de Matchgroep is geaccepteerd, realiseren een oude rot en een jonge hond samen deze match. De één stelt zijn netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. De jonge hond begeleidt de match van a tot z en zorgt ervoor dat ze wordt gerealiseerd. Zo doet hij of zij zelf ook nieuwe contacten op. Tevens zorgt hij of zij voor de administratieve afhandeling richting de Uitdaging. Jonge honden krijgen een uur per week van ‘de baas’ om deze matches uit te voeren.

Matchgroepleden dagen steeds weer een ander bedrijf uit om maatschappelijk betrokken te ondernemen.